مجری کتاب نمایشگاه دوره یازدهم

 

انتشارات بلخ

 

آدرس: تهـران، خیابان شریعتی، ابتدای بهـار شیراز، شماره 12، طبقه سوم، واحد 6

 

تلفکس: 77682858 (6 خط) ، 77516796، 77648178

فکس: 77516797

 

ایمیل: balkhco@yahoo.com