فرم ها و دستورالعمل ها

در این بخش همه فرم ها و دستورالعمل های لازم برای ثبت نام در نمایشگاه قرار گرفته است.

 

 

1- فرم تعهدنامه ارزی ویژه شرکت های ایرانی بخش داخلی  ایران پلاست

 

2- فرم تعهدنامه ارزی ویژه شرکت های دارای نمایندگی خارجی  ایران پلاست 

 

3- فرم تعهد نامه حراست شرکت کنندگان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست