فرم ها و دستورالعمل ها

در این بخش همه فرم ها و دستورالعمل های لازم برای ثبت نام در نمایشگاه قرار گرفته است.

 

 

1- فرم تعهدنامه ارزی ویژه شرکت های ایرانی بخش داخلی  ایران پلاست

 

2- فرم تعهدنامه ارزی ویژه شرکت های دارای نمایندگی خارجی  ایران پلاست 

 

3- فرم تعهد نامه حراست شرکت کنندگان در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 

 

4- فرم های مربوط به طراحی غرفه

 

5- فرم های مربوط به انشعاب آب و برق

 

6- فرم ها و ضوابط مربوط  به غرفه سازی