تاریخ های مهم


شرح فعالیت

روز/ ساعت

تاریخ

آغاز پیش ثبت نام و تکمیل مدارک کلیه گروه های کالایی در وب سایت

  

آخرین مهلت پیش ثبت نام و تکمیل مدارک در وب سایت

  

بارگذاری نقشه سالن ها در وب سایت جهت ملاحظه مشارکت کنندگان

  

ثبت نام گروه های کالایی مواد اولیه ، فنی مهندسی و خدمات

  

ثبت نام گروه کالایی محصولات

  

ثبت نام گروه کالایی ماشین آلات و تجهیزات

  

ویرایش اطلاعات کارت غرفه داران، پارکینگ و کتاب

   

مهلت معرفی پیمانکار غرفه ساز

  

آخرین مهلت تحویل 4 سری نقشه غرفه سازی برای غرفه های خود ساز و چک تضمین تخلیه

  

آخرین مهلت درخواست آب، برق سه فاز، تلفن و اینترنت

  

تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خود ساز

  

پایان مهلت غرفه سازی غرف خودساز(ساخت و ساز، رنگ کاری، آماده سازی و ...)

  

تحویل غرفه های پیش ساخته به غرفه داران

  

آخرین فرصت ورود ماشین آلات و تجهیزات سنگین به نمایشگاه

  

آخرین فرصت ورود کالا به نمایشگاه

  

ساعت بسته شدن سالن ها در روز قبل از افتتاح

  

افتتاح نمایشگاه

  

خاتمه نمایشگاه

  

آغاز جمع آوری کالاها و تخریب غرفه ها

  

آخرین مهلت جمع آوری و خروج کالاها و باقیمانده مصالح غرفه سازی