اطلاعات اولیه نمایشگاه

- عنوان نمایشگاه : دوازهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

- نوع نمایشگاه : بین المللی تخصصی

- زمان برگزاری :  مهرماه 1397

- مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

- سالنهای تحت پوشش :‌ 5، 6 , 7 , 8 , 9 , 10، 11، 27 , 35 . 38، 38b ، 38b , 40 , 40a ,41a , 41b , 44a , 44b ,31a , 31a  و فضای باز

- فضای غیر مفید تحت پوشش : حدود 60000 مترمربع

- برگزارکننده : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- شماره تماس دبیرخانه : 88554770-021

- ایمیل : info@iranplast.ir

- سایت اینترنتی : www.iranplast.ir